Comp & Ben-nätverket

Program för träffar hösten 2018

Lönekartläggning - Bilpolicy och hälsoförmåner

Lönekartläggning
Vilka system/leverantörer använder man, för och nackdelar?
1. Hur gör man generellt värderingarna?
 • Befattningsvärderingar per befattningar ?
 • Gör dessa löpande eller inför kartläggningen?
 • Jobb arkitektur?
 
2. Hur involverar man facken?
 • Vilken inflytande
 • Vilken data visas
 • Vilken data delas? (om någon)
 
Bilpolicy
1. Hur anpassar företagen till den nya CO2 reglerna, utvecklingen inom bilbranschen, övergång till el.
2. Hur man avgör vilka befattningar som ska ha bil. (Både som arbetsredskap och som förmån)
 • Värderar man varje befattning?
 • Jobbarkitektur?
 • Organisatorisk placering?
 
3.   Använder man inköpspris, bilmodell eller TCO värden? – Fördelning efter befattning, org nivå mm ?
 • Hur hanterar man undantag?
 • Tillåter man ens undantag?
 • Reviderar man reglerna
 • Hur globala  är era regler

Ohälsa
- åtgärder förmåner mm

Tid: 9 oktober kl. 9-12. 
Vi avslutar träffarna med gemensam lunch 12-13
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år skaffat sig sin en mycket omfattande erfarenhet från både operativa och konsultativa befattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internationellt.
De senaste 5 åren har han varit på Vattenfall Group som Senior Expert and Process Manager Compensation & Benefits for Executives. Tidigare Senior Konsult och konsultchef på Mercer och under 2000-talet var han även Personalchef på ONOFF och VD på Max Matthiessen Consulting.