Arbetsrättsnätverket

Program för träffar hösten 2018

Kränkande särbehandling och trakasserier

Första träffen med Arbetsrättsnätverket ägnas åt den mycket aktuella frågan om kränkande särbehandling. Kvinnor i bransch efter bransch har rutit ifrån mot olika trakasserier och övergrepp.

 Dessa frågor är i högsta grad närvarande på våra olika arbetsplatser och för dig som arbetar inom HR är det viktigt att vara påläst om vad som gäller utifrån en arbetsrättslig utgångspunkt.
 
Under förmiddagen går Georg igenom nedan punkter och vi också att hinna med frågor och att diskutera hur vi i våra verksamheter arbetar med kränkande särbehandling/sexuella trakasserier.
 
Ur innehållet

 • Rättsliga utgångspunkter
 • OSA och SAM
 • Kränkande särbehandling
 • Mobbning
 • Arbetsgivarens utredningsansvar
 • Trakasserier
 • Sexuella trakasserier
 • Arbetsgivarens utredningsansvar
 • Diskrimineringsersättning
 • Arbetsrättsliga konsekvenser
 • Uppsägning eller avsked?
 • Aktuella rättsfall

 
För att hålla nätverksträffarna så aktuella som möjligt bestäms varje träffs innehåll ca två månader innan träffen – i samråd med medlemmarna.

Tid: 6 september, kl 9 – 12, frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

I samarbete med Frick HRconsulting
I samarbete med Frick HRconsulting
Georg Frick leder nätverksträffarna. Han är specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult. Georg är också flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.