Utbildningsnätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2017

Att leda framgångsrika workshops som skapar engagemang och resultat

Shawn Goodell
​​​​​​​
Varje dag hålls tusentals workshops och utbildningsinsatser runt om i företag och organisationer. Det tar tid och kostar pengar men rätt utförda kan de åstadkomma allt från inspiration, engagemang och utbildning till nya idéer och aktiviteter som verkligen skapar resultat. Men vad är det då som gör skillnaden mellan ännu en workshop och en framgångsrik workshop? Och hur gör jag för att nå dit?

Samsari har under många år fokuserat på att få strategier att hända genom att skapa engagemang för förändring hos ledare och medarbetare. Genom att utveckla kommunikation och ledarskap skapar vi en förståelse för Varför vi gör det här, Vad det betyder för varje individ och Hur var och en behöver agera annorlunda för att ta företaget eller teamet i rätt riktning. En framgångsrik workshop kan vara den utlösande faktorn för engagemang och resultat i din organisation.   
 
Sammanfattning av innehållet:

Hur bygger du en bra workshop från början till slut?
  • Generella förutsättningar och förberedelser
  • Vem är med i workshoppen och vad vill ni uppnå?
  • Vad ska deltagarna känna, göra, kunna efteråt?
  • Vad är röda tråden genom workshoppen (början – mitten – slut)?
  • Vilka förberedelser behövs – för dig som ledare och för deltagare – för att få ut det mesta av workshopen?
  • När och hur ska du använda dig av diskussion, övningar och verktyg i workshopen?


Hur blir du framgångsrik som workshopledare?

  • Ett coachande förhållningssätt
  • Retorik och kroppsspråk
  • Att hantera olika personlighetstyper

Tid: 7 december 2017, kl 9-12, frukost från 8.30
Plats: Kungstornen konferens, Kungsgatan 33

Shawn Goodell arbetar sedan 2004 som Creative Director på Samsari. Han har mer än 15 års erfarenhet av att ta fram kreativa koncept och workshop-program för strategiimplementation, ledarskapsutveckling och olika typer av förändringsinitiativ. Förutom konceptutveckling och manus, faciliterar han även ledarprogram, utbildningar och håller i skräddarsydda inspirationsföreläsningar. Under nätverksträffen blandar Shawn erfarenheter från faktiska case med inspiration och övningar.