HR-nätverket Stockholm

Nätverksträff hösten 2017

Digital transformation

- HRs roll i verksamhetens digitala resa
Marie Andervin

Ett av de hetaste och mest omdiskuterade ämnena just nu är digitalisering och digital transformation, men vad handlar det egentligen om och hur kan HR ta sig an frågorna? Vad är HRs ansvar i all förändring? Var ska vi börja? Vilka resurser behövs? Vad ska vi fokusera på?

Det vi med säkerhet vet, är att det aldrig kommer att gå så långsamt som det gör just nu. Nya aktörer, som inte finns idag, kommer att lansera lösningar som gör att våra egna sätts ur spel om vi själva inte tar ledarskap i utvecklingen. Vi vet att verksamheter kommer att bedrivas på andra sätt, organisera sig annorlunda, anställa nya kompetenser, automatisera stora delar av det interna arbetet, investera i ny IT-infrastruktur, använda data och analys för att ta bättre beslut och utveckla nya erbjudanden. Vi vet att digitaliseringen kommer att förändra verksamheter i grunden.

Några diskussionspunkter ur programmet:

  • Vikten av samsyn kring digitalisering och digital transformation
  • Perspektiv på digital transformation och hur verksamheter påverkas
  • Hur verksamheter tar sig an utmaningen att bli konkurrenskraftiga i en digitaliserad värld
  • Vilken roll bör HR ta i den digitala resan?

Tid: 5 december 2017, kl 9 – 12, frukost från 8.30
Plats: Kungstornen konferens, Kungsgatan 33

Marie Andervin arbetar med att ingjuta framtidstro, mod och struktur hos styrelser och ledningar för att stötta deras digitala transformation. Hon är medgrundare av DigJourney, författare och rådgivare inom digital transformation. Med tesen att digital mognad ökar verksamheters konkurrenskraft arbetade hon och Joakim Jansson, under tre års tid, tillsammans med forskning och näringsliv med att på djupet förstå digitaliseringens möjligheter.

Resultatet landade i den egenutvecklade arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen som syftar till att hjälpa styrelse och ledning att ta kommandot i sin transformation. Metodiken beskrivs steg för steg i boken ”Att leda digital transformation”.

Foto Niklas Palmklint
Foto Niklas Palmklint