Om oss

Kompetensnätverk i Stockholm AB

Kompetensnätverk driver idag tio olika nätverk för personer verksamma inom HR, Utbildning och Hälsa. Vi är därmed en av de största aktörerna på denna marknad. Vi vill genom våra nätverk förstärka och utveckla medlemmarna i sitt vardagliga arbete, bidra till att de hittar synergier som kan skapa mer effektiva processer och sätt att arbeta .

Kompetensnätverk startade sin verksamhet i januari 2016 och är ett dotterbolag till KompetensGruppen i Sverige AB. Verksamheten med olika nätverk har funnits i KompetensGruppens regi sedan i början på 2000-talet. 

Vår logotyp med ballongen står för perspektiv och lyftkraft, elden under ballongen står för engagemang. Nätverken ger perspektiv och lyfter (när det är som bäst) tanken och kreativiteten till nya höjder. Engagemanget är mycket tydligt hos våra medlemmar som alla brinner för sina frågor och möjligheten att skapa en mer effektiv, lönsam och hållbar verksamhet. Engagemanget är också starkt hos våra nätverksledare som arbetar för att varje nätverk ska få sin egenart och tillfredsställa behoven hos varje medlem.

Vill du att vi skapar ett nätverk för din yrkesgrupp (dock inom det övergripande området HR) hör gärna av dig till oss.